_

Urządzenia i sieci energetyczne

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie:

 

• dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – Grupa 1 (elektryczne),
• dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – Grupa 2 (ciepłownicze),
• dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – Grupa 3 (gazowe).

 

Posiadamy własną Komisja Kwalifikacyjna Nr 177 do spraw stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Wnioski do pobrania, poniżej ze strony głównej ZDZ w Słupsku. Kliknij:

 

Komisja URE ZDZ Słupsk

 

 

Odpowiedzi na pytania

Jakie uprawnienia są zawarte w Grupie 1 ?

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
4) Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5) Urządzenia elektrotermiczne;
7) Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
9) Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Jakie uprawnienia są zawarte w Grupie 2 ?

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1) Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
4) Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5) Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7) Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9) Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Jakie uprawnienia są zawarte w Grupie 3 ?

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

3) Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5) Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8) Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-8.

Jaki jest koszt egzaminu ?

Opłata pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Jak długo ważny jest Certyfikat URE ?

Uprawnienie jest ważne 5 lat od jego otrzymania.

Zapisz się online

    Wpisz kod: captcha