_

Operator maszyn i urządzeń budowlanych

Odpowiedzi na pytania

Jakie obowiązki ma Operator maszyny?

Osoba zatrudniona na stanowisku operatora maszyn budowlanych i drogowych odpowiada za obsługę, kontrolę stanu jakości i konserwacji specjalistycznych maszyn budowlanych. Osoba w zależności od zastosowanych urządzeń operatorów można podzielić na kilka grup:
– operatorów koparek,
– spycharek,
– dźwigów,
– walców drogowych,
– równiarek,
– wyciągów budowlanych,
– agregatów sprężarkowych,
– tynkarskich,
itd.

Jaki charakter ma praca Operatora maszyn?

Praca operatora maszyn budowlanych jest pracą fizyczną, indywidualną, chociaż odbywającą się przy ścisłej współpracy z całym zespołem. Operatorzy maszyn budowlanych z reguły pracują 8 h dziennie, choć czas ich prac może zostać wydłużony do 12- 14h w uzasadnionych wypadkach, takich jak np. termin wykonania pracy, oddania obiektu do użytku, etc. Praca operatorów ma ścisły związek z porą roku i warunkami atmosferycznymi. Kiedy panuje ostra zima, prace są zazwyczaj wstrzymywane.

Gdzie szukać zatrudnienia jako Operator?

Środowiskiem pracy operatorów są m.in. place budowy, a więc operatorzy pojawiają się wszędzie tam gdzie budowane są mosty, autostrady, domy, budynki, parki, itd.

Operatorzy znajdą zatrudnienie także w górnictwie powierzchniowym, budownictwie drogowym, geodezji.

Jakie są predyspozycje do pracy Operatora maszyny?

Jest to praca, która wiąże się z dość dużym ryzkiem, dlatego też osoby pracujące na tym stanowisku muszą ściśle przestrzegać zasad BHP. Praca na stanowisku operatora maszyn budowlanych wymaga od kandydata aplikującego na tę posadę określonych predyspozycji i uprawnień.
Jakie są wymogi formalne do przystąpienia do Szkolenia na Operatora?

Kandydat musi mieć ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe, powinien spełniać określone warunki fizyczne( sprawny fizycznie i ruchowo…), zdrowotne i psychologiczne( odporność na stres, rozwaga, sumienność, odpowiedzialność…)

Ile trwa szkolenie na Operatora maszyny?

Szkolenie trwa od 2- 6 tygodni i kończy się egzaminem państwowym, który składa się z dwóch części- praktycznej i teoretycznej. Po zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują książeczkę operatora z odpowiednim wpisem na temat rodzaju uzyskanych uprawnień.

Jakie wymogi dodatkowe określono dla Operatora maszyny?

Wobec kandydatów na kurs operatora maszyn budowlanych w zakresie poszczególnych klas wymaga się spełnienia określonych warunków:

  • Dla kandydatów na szkolenie w zakresie klasy III warunkiem przyjęcia na kurs jest: – ukończone 18 lat, – wykształcenie minimum podstawowe.
  • Od kandydatów na szkolenie w zakresie klasy II warunkiem przyjęcia na kurs jest- ukończone 18 lat, wykształcenie, co najmniej podstawowe.
  • Od osób, które chcą wzbogacić swoje CV w uprawnienia I klasy wymaga się – ukończone 18 lat, – wykształcenia minimum podstawowego.

Zapisz się online

    Wpisz kod: captcha