_

Rzetelna realizacja szkoleń w oparciu o aktualne podstawy prawne, w krótkich terminach, dla dowolnej liczności grup szkoleniowych –  dla zakładów pracy, jednostek budżetowych, szkół, ośrodków wypoczynkowych, służb mundurowych, urzędów pracy, rolników, zleceniodawców indywidualnych. Realizacja szkoleń w oparciu o własną bazę szkoleniowo – dydaktyczną, jak też na terenie zakładów pracy zleceniodawców. Możliwość bezpłatnego parkowania na ogólnodostępnym parkingu.

 

Aktualne terminy szkoleń i kursów

calendar

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym – egzamin ITS Warszawa

 • Nabór ciągły
 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest potrzebny przede wszystkim do uzyskania licencji spedycyjnej, krajowego zezwolenia na przewóz rzeczy, oraz wspólnotowej licencji na transport drogowy towaru.
 • tel. 94 342 25 61, 577 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Kurs podstawowy: „użytkowanie komputera”

 • Nabór ciągły - w trakcie kursu
 • Kurs skierowany między innymi do osób, które chcą użytkować komputer, wykorzystując jego możliwości do edycji tekstu, pracy w arkuszu kalkulacyjnym, wykonywać prezentacje, korzystać z poczty elektronicznej i Internetu.
 • Godziny realizacji kursu - popołudniowe.
 • tel. 94 342 25 61, 577 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Szkolenia BHP

 • Nabór ciągły.
 • Zakres szkoleń:
  - szkolenia wstępne i okresowe dla poszczególnych grup zawodowych lub poszczególnych zawodów,
  - szkolenia wstępne i okresowe dla poszczególnych rodzajów prac,
  - zajęcia instruktorsko – metodyczne jak realizować poszczególne szkolenia wstępne i okresowe,
  - zajęcia instruktorsko – metodyczne jak realizować poszczególne szkolenia w działach BHP m.in. w zakresie sporządzania dokumentacji powypadkowej, w zakresie opracowywania instrukcji stanowiskowych, ogólnych, wykonawstwa dokumentacji szkoleniowej itp.,
  - szkolenia/przeszkolenia z zasad bezpiecznej pracy, obsługi, eksploatacji maszyn i innego sprzętu technicznego,
  - inne szkolenia i przeszkolenia zlecone,
  - udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  Oferujemy krótkie terminy realizacji szkoleń.
 • tel. 94 342 25 61, 577 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Wózki jezdniowe podnośnikowe (widłowe) dawne WJO II i WJO I – zakończone egzaminem UDT

 • Nabór ciągły, - rozpoczęcie kursu 5 marca 2024r. godzina 13.00
 • Uprawnienia w zakresie obsługi:
  - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem (dawne WJO II);
  - wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawne WJO I);
  - inne urządzenia transportu bliskiego.
 • tel. 94 342 25 61, 577 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Żurawie stacjonarne, przewoźne i przenośne, samojezdne,  – egzamin UDT

 • Nabór ciągły, realizacja kursu w toku
 • Uprawnienia w zakresie obsługi:
  - żurawi stacjonarnych;
  - żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS);,
  - żurawi samojezdnych.
 • tel. 94 342 25 61, 557 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia  – egzamin UDT

 • Nabór ciągły, realizacja kursu w toku
 • Uprawnienia w zakresie obsługi:
  - suwnic, wciągników i wciągarek
 • tel. 94 342 25 61, 557 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Podesty ruchome – egzamin UDT

 • Nabór ciągły, w trakcie realizacji kursu
 • Uprawnienia w zakresie obsługi:
  - podestów ruchomych stacjonarnych;
  - podestów ruchomych wiszących;
  - podestów ruchomych masztowych;
  - podestów ruchomych przejezdnych.
 • tel. 94 342 25 61, 557 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Inne szkolenia techniczno logistyczne

 • Nabór ciągły,
 • szkolenia/przeszkolenia:
  - specjalista / weryfikator zawiesi i innego pomocniczego sprzętu przeładunkowego,
  - hakowy / sygnalista,
  - operator/obsługa ładowaczy typu TUR, TUZ,
  - magazynier, kierownik magazynu - możliwość połączenia z kursem operator wózków jezdniowych.
 • tel. 94 342 25 61, 557 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Kursy na uprawnienia energetyczne:

grupa 1- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne … do 1kV

grupa 2- urządzenia wytwarzające, przetwarzające ciepło …

grupa 3- urządzenia instalacje i sieci gazowe …

 • Nabór ciągły - planowane rozpoczęcie szkolenia - marzec 2024r.
 • Egzamin przed Komisją URE nr 177
 • Uprawnienia w zakresie eksploatacji "E" i dozoru "D";również w formie jedniowego seminarium zakończonego egzaminem URE dla osób przedłużających termin ważności posiadanych uprawnień.
 • tel. 94 342 25 61, 577 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Egzamin kwalifikacyjny / weryfikacyjny spawaczy w metodach TIG, MIG, MAG

 • Nabór ciągły. Planowany najbliższy termin egzaminów - 26 marca 2024r.
  Egzamin weryfikacyjny spawaczy metodą: MAG, MIG i TIG
 • metoda 111 MMA; metoda 135,136,138 MAG; metoda 141 TIG; metoda 131 MIG
 • tel. 94 342 25 61, 577 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Spawacz w metodach TIG, MIG, MAG

 • Nabór ciągły, - szkolenie w trakcie
 • metoda 135 MAG; metoda 141 TIG;
 • tel. 94 342 25 61, 577 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Monter rusztowań

 • Nabór ciągły
 • Każdy uczestnik po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego otrzymuje świadectwo, Książkę Operatora z wpisem z odpowiednimi uprawnieniami - wydawane przez Warszawski Instytut Technologiczny.
 • tel. 94 342 25 61, 577 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogowych

 • kurs w toku, zapisy na następny kurs - planowane rozpoczęcie w dniu 4 marca 2024r.Egzamin państwowy planowany jest na dzień 05 kwietnia 2024r.
 • - koparki jednonaczyniowe klasa III i I,
  - koparkoładowarki klasa III (wszystkie),
  - ładowarki jednonaczyniowe klasa III i I,
  - spycharki klasa III i I,
  - walce drogowe klasa II (wszystkie),
  - zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych (węzły) klasa II (wszystkie),
  - inne maszyny i urządzenia.
 • Każdy uczestnik po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego otrzymuje świadectwo, Książkę Operatora z wpisem z odpowiednimi uprawnieniami - wydawane przez Warszawski Instytut Technologiczny.
 • tel. 94 342 25 61, 577 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl
calendar

Operator pilarki mechanicznej do ścinki drzew (pilarz)

 • Nabór ciągły - rozpoczęcie kursu początek marca 2024r.
 • operator pilarki mechanicznej do ścinki drzew - klasa III /wszystkie/uprawnienia wydawane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instrytut Technologiczny - upoważniony do wydawania uprawnień w zakresie użytkowania pił mechanicznych /spalinowych, elektrycznych/
 • tel. 94 342 25 61, 577 507 520, 662 186 235
 • koszalin@zdz.slupsk.pl

Zapisz się online

  Wpisz kod: captcha